SEVENATSEA is jarig en wie jarig is trakteert!

Deze week vieren we dat we precies 1 jaar geleden SEVENATSEA inschreven bij de KvK! Om dit heugelijke event te vieren, trappen we af met een cadeautje.

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan iets waar we erg trots op zijn. De officiële SEVENATSEA Surfponcho! We hebben alle goede eigenschappen van verschillende surfponcho’s gecombineerd in één heerlijke creatie. En het állereerste exemplaar kan dit weekend al van jou zijn.

Wat je hiervoor moet doen is simpel:

 1. Volg de instagram van @sevenatsea.nl
 2. Like het bericht van de winactie
 3. Tag één surfmaat in de comments

(Ssst, niet doorvertellen: Tag al je surfmaten individueel in een nieuwe comment -max 10x-, zo maak je meer kans)

Ben jij de gelukkige winnaar?

De winnaar wordt aanstaande zaterdag om 12:00u door willekeurige selectie gekozen, live op instagram!

 

Actievoorwaarden ‘1 Jaar KvK – Gratis Surfponcho’

 1. Algemeen

1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘1 Jaar KvK – Gratis Surfponcho’  actie (verder te noemen: “de Actie”) van sevenatsea.nl (verder te noemen: “de Organisator”), gevestigd te Haarlem.

1.2. Deze Actie heeft als doel een prijs weg te geven onder de deelnemers, ter beloning van hun support tijdens het eerste jaar van SEVENATSEA.

1.3. Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van maandag 08-03-2021 tot en met zaterdag 13-03-2021. De actie wordt gehouden in Nederland waarbij 1x een SEVENATSEA surfponcho, kleur zwart, ter waarde van €44,95 onder de deelnemers wordt weggegeven.

1.4. Prijzen kunnen niet in contanten uitbetaald worden.

1.5. Deelnemers moeten in Nederland woonachtig zijn en ouder zijn dan 14 jaar.

 

 1. Actie voorwaarden

2.1. Om aan de actie deel te nemen dient de deelnemer tenminste de volgende handelingen uit te voeren, gedurende de actieperiode als omschreven in 1.3

 • De instagram post waarin de actie wordt beschreven dient geliked te worden met het account van de deelnemer
 • Het instagram account @sevenatsea.nl moet worden gevolgd door de deelnemer
 • De deelnemer dient minimaal één ander persoonlijk (niet zakelijk) en actief in gebruikzijnde instagram account te taggen in de comments onder de actie post.
 • Dezelfde deelnemer mag in een nieuwe comment een ander account taggen om de kans op winnen te verhogen. Dit is toegestaan tot een maximum van 10 comments. De deelnemer doet hiermee 10x mee om de prijs te winnen.

 

 1. Deelname

3.1. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die in Nederland woont en minimaal 14 jaar oud is.

3.2. Door deelname aan deze Actie accepteert men deze actievoorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

3.3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van SEVENATSEA en een ieder die op enige wijze direct in organisatorische zin is betrokken bij deze actie.

 1. Speelwijze

4.1. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie punt 1.3). Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer uiterlijk 12-03-2021, vóór 18:00u aan de actie voorwaarden te voldoen zoals omschreven in paragraaf 2.1

5.2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van zijn/haar instagram profiel.

 1. Winnaar selectie

5.1 De selectie van de winnende deelnemer en de daaraan verbonden prijs geschiedt op 13-03-2021 om 12:00u door middel van een willekeurige selectie door de Organisatie, binnen de groep die aan de actiecriteria voldoen.

5.2 De winnaar wordt gekozen op basis van willekeurige selectie, welke live op instagram te volgen zal zijn.

5.3 Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

        6.Uitkering prijs

6.1. Het kiezen van de winnaar gebeurt, zodra er aan de voorwaarden van de prijsuitreiking is voldaan.

6.2. Zodra de winnaar is gekozen wordt dit aan hem/haar persoonlijk kenbaar gemaakt via een openbare instagram post, waarin de winnaar persoonlijk wordt getagd.

6.3. Na bekendmaking van de winnaar, heeft hij/zij 7 dagen de tijd om de prijs op te eisen. De prijs opeisen kan alleen door binnen Instagram een privébericht te versturen met naam, en contactgegevens. Wanneer de winnaar zich niet binnen 7 dagen meldt, verliest de winnaar zijn/haar recht op de prijs en behoudt de Organisator zich het recht voor om een andere winnaar te selecteren.

6.4. De Organisator draagt zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren prijzen te betalen kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting.

6.5. De prijzen zijn persoonsgebonden en daarmee dus niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

6.6 De prijs wordt toegestuurd naar de winnende kandidaat via DHL. Verzendkosten zijn voor rekening van de Organisator. Na verzending ontvangt de winnaar de Track & Trace code.

       7.Medewerking, gegevens & privacy

7.1. Door deelname aan deze Actie verleent de prijswinnaar toestemming aan Organisator om zijn/haar naam en/of instagram accountnaam voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie te gebruiken.

7.2. De gegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

7.3. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

 1. Aansprakelijkheid

8.1. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

8.2. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van: – enig gebruik van de uitgekeerde prijzen; of – het feit dat de ingevoerde persoonsgegevens onjuist zijn.

 1. Slotbepalingen

9.1. De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

9.2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is